Algoritmisering, wen er maar aan!

‘Must read’ voor ondernemers, beleidsmakers en professionals die concreet aan de slag willen met algoritmen, het gereedschap van de banen van morgen.

‘Denken dat computers zo intelligent kunnen worden als mensen is een grote onderschatting van menselijke intelligentie. Het zegt meer over onze eigen onzekerheid dan over de vooruitgang van technologie.’

In een tijd waar mensen zich vaak nog lineair gedragen (stapje voor stapje), ontwikkelt de technologie – die bewust of onbewust al door hen wordt gebruikt – zich exponentieel (verdubbeling van de verdubbeling). Veel mensen onderschatten dit fenomeen of weten niet waar ze met kunstmatige intelligentie kunnen beginnen. Jim Stolze, ondernemer, matchmaker tussen bedrijven en startups bekijkt technologie en specifiek kunstmatige intelligentie kritisch maar optimistisch. ‘Mits de ‘verkeersregels’ goed zijn, biedt het concrete kansen voor maatschappelijke prioriteiten: voedselveiligheid, gezondheid, milieu, transport en veiligheid.’

In zijn boek beschrijft Jim Stolze dat de adoptie van kunstmatige intelligentie grote impact heeft op alle denkbare aspecten van het dagelijkse leven. Op de economie, op de gezondheid, op de banen van onze kinderen, op de nationale veiligheid, overal.
Na uitvoerige uitleg van de waarde van o.a. algoritmen, patroonherkenning en machine learning beschrijft Jim concrete toepassingen van kunstmatige intelligentie: onderhoudspreventie (van treinrails), kwaliteitsinspectie (bloemenveiling), second opinion in de zorg, fraudepreventie en digitale opsporing.

‘We moeten aan de slag om systemen te bouwen die we wél begrijpen. We hebben kunstmatige intelligentie veel te hard nodig om de echte problemen in de wereld op te lossen’.

In het laatste deel van het boek doet Jim Stolze een oproep aan de Nederlandse overheid om meer te doen aan een Nederlandse visie op een toekomst met kunstmatige intelligentie. Algoritmisering gaat ook over de toekomst van werk, de toekomst van competenties. Banen versus taken. Wat is er nu nodig om morgen tieners complementair te laten werken aan machines en algoritmen?

Het boek eindigt met een quote van Yann LeCun: ‘Onze intelligentie is wat ons mens maakt, en kunstmatige intelligentie is een uitbreiding van die kwaliteit.’ Ik kijk uit naar het volgende boek van Jim Stolze. Misschien wel een boek waar wordt beschreven hoe die “mens-machine banen” er uit gaan zien?


Eelco Kaper, zelfstandig business consultant. Helpt organisaties met exponentiële technologie en de toekomst van werk.

Algoritmisering, wen er maar aan! Leven, werken en geld verdienen met kunstmatige intelligentie. Auteur: Jim Stolze | Nederlands | 1e druk | 97890244030 | 28 november 2018 | Paperback | 192 pagina’s