Hygiëne factoren

In het kort: onder hygiëne factoren verstaat men dingen die niet als extra positief worden ervaren, omdat iemand ze als vanzelfsprekend ervaart en die zorgen voor ergernis als ze afwezig zijn. 

Herzberg heeft de motivatie theorie bedacht om aan te geven welke factoren van invloed zijn op de motivatie van medewerkers. Intussen is de theorie ook al geruime tijd op andere vakgebieden toegepast, zoals strategische marketing en usability van websites. 

Bronnen/Verder lezen:

Photo by Clay Banks on Unsplash